© Eulàlia & Ester Vela López -  Duo Vela - 2018

Amb la compositora M. Rosa Ribas